Özel okulculuk üzerine çalışmalar yürüten firmamız yeni bir okul kurmak için A’dan Z’ye tüm çalışmaları yapmaktadır.
Eğitim, son yıllarda Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden biri haline geldi. Kolejden üniversiteye, anaokulundan dil okullarına kadar çok çeşitli biçimlerde hizmet üreten özel eğitim sektöründe binlerce kuruluş faaliyet gösteriyor.  Milli Eğitim Bakanlığı’nın verileri özellikle özel eğitim kurumlarının hızlı büyüdüğünü göstermektedir. 2013 yılında 4 bin 200 olan özel okul sayısı bugün 8 bini geçmiş durumdadır. Son üç yılda yüzde 100 artış gösteren özel okul sayısı ile yüzde 4’lerde olan özel okullaşma oranı yüzde 7,4’e ulaştı. 2023 yılına kadar özel öğretimin payının yüzde 15’lere çıkarılması planlanmaktadır.

 
Okul açmak isteyen müşterilere arsa temini, okul yaptırarak kiralamak isteyen müşterilerimize de yatırımcı konusunda yardımcı olmaktayız.
 
Okul açmak için kullanılan teşvikler ile ilgili tüm çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir. Yeni teşvik sisteminde eğitim sektörü öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır. Okul öncesi (Anaokulu, kreş), İlkokul, Ortaokul, Lise eğitim hizmetleri başta olmak üzere en az 5. bölge seviyesi bölgesel yatırım teşviklerinden yararlanabilmektedirler. Yatırım teşvik kapsamında yatırım yeri olmayan yatırımcılara devlet arsa veya arazilerinden yatırım yeri de tahsis edilebilmektedir.
 
Projeler, karşılaşılan sorunların çözülmesi veya fırsatların değerlendirilmesini sağlamak için sonuca planlı ve programlı olarak ulaşılmasını sağlan araçlardır. Ancak, koşulların ve uygulamanın gözetilmemesinden ötürü doğru hazırlanmamış bir proje, mali kaynakların alınamamasına veya yanlış uygulama sonucunda projenin tamamlanmayarak alınan kaynakların heba olmasına ve geri ödeme zorunluluğu gibi sorunlar doğurmasına neden olmaktadır. 
 
Müşteri odaklı çözüm anlayışı ile faaliyetlerini yürüten, yalnızca belirli kriterlerin üzerinde şartlara sahip kurumlar ile çalışmakta, hizmet vermeden önce müşterilerinin kapsamlı bir analizini çıkartarak en uygun çözüm olanaklarını müşterilerine sunmaktadır.